Tegenstrijdige belangen

De advocaat mag zich niet met de behartiging van de belangen van twee of meer partijen belasten indien de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn of een daarop uitlopende ontwikkeling aannemelijk is. Bij aanname van een zaak vindt daarom een toetsing plaats.

Indien bij aanvang of nadien sprake blijkt van tegenstrijdige belangen, dan wordt dit aan de cliënt gemeld en dient het dossier aan een ander (advocaten)kantoor te worden overgedragen.