Privacy statement

Privacy statement

AGN Advocatuur waarborgt de privacy van haar cliënten en gebruikers van haar website.

Persoonsgegevens van gebruikers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. AGN Advocatuur houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) stelt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen en die met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt persoonsgegevens met AGN Advocatuur als u cliënt bij ons bent en met ons contact onderhoudt, bijvoorbeeld het e-mailadres. 


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, vragen wij u om gegevens aan ons aan te leveren. Afhankelijk van de door u aan ons verstrekte opdracht, kunnen de gegevens verschillen. Hieronder treft u een overzicht aan van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Gegevens die u verstrekt door deze bijvoorbeeld te vermelden in correspondentie met ons kantoor en in een telefoongesprek.

Binnen de beroepsgroep Advocatuur en de beroepsgroep Mediators gelden daarnaast ook beroepsregels. Zo dienen wij u te identificeren wanneer uw cliënt van ons wordt. Er moet nagegaan worden of u echt bent wie u zegt te zijn en we bewaren een kopie van uw identiteitsbewijs.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Afhankelijk van uw dossier is het ook mogelijk dat wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken. Hieronder treft u een overzicht van deze gegevens aan:

 • Ras
 • Taal
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Strafrechtelijk verleden
 • Gevoelige gegevens met betrekking tot uw juridische zaak/rechtszaak
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Vreemdelingennummer

Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig?

AGN Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten en producten aan u te kunnen leveren
 • Het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand (indiening van een verzoek bij de Raad voor Rechtsbijstand)
 • Het maken van online (alimentatie)berekeningen middels INA
 • In de communicatie met de gerechtelijke instanties, de gemeentelijke instanties en de Belastingdienst

Wat doen wij met uw gegevens?

AGN Advocatuur verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door u zijn opgegeven en deze gegevens zullen daarom uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

AGN Advocatuur bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. De wettelijke bewaartermijn en de bewaarplicht vanuit de beroepsgroep verplichten ons om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Onze bewaartermijn(en) luiden als volgt:

 1. Fysieke gegevens met betrekking tot uw advocatendossier (inclusief persoonsgegevens): vijf jaar na afsluiten van uw zaak.
 2. Fysieke gegevens met betrekking tot uw mediationdossier (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar na afsluiten van uw zaak.
 3. Digitale gegevens met betrekking tot uw zaakdossier (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar na afsluiten van uw zaak.
 4. Administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar vanaf het moment van vastlegging.

Delen wij uw gegevens met anderen?

AGN Advocatuur verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of ons kantoor daartoe verplicht is op grond van de wet, waaronder, maar niet uitsluitend de WWFT, of een rechterlijke uitspraak.

In principe delen wij uw gegevens dus niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Soms moeten we op basis van een overeenkomst of reglement uw gegevens delen met een andere partij of organisatie.  Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan.  Hieronder ziet u met wie wij persoonsgegevens kunnen delen:
-           Gerechtelijke instanties, zoals de rechtbank en het gerechtshof;
-           Raad voor Rechtsbijstand (gesubsidieerde rechtsbijstand);
-           Juridisch Loket (bij doorverwijzing);
-           Reed Business/INA (opstellen alimentatieberekeningen);
-           Met derden op uw verzoek.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

De website van AGN Advocatuur bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke gegevensverwerking door deze andere partijen.

Hoe gebruiken wij cookies?

AGN Advocatuur gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen in uw browser te wijzigen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door AGN Advocatuur alsmede Google. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Google.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar agn@agn-advocatuur.nldanwel per post (Geindijk 1a, 3434 NZ Nieuwegein).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. AGN Advocatuur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

AGN Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Wijziging privacy statement

AGN Advocatuur behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement (ook wel: privacyverklaring) te wijzigen.

Vragen over privacy?

Indien u vragen heeft over uw privacy en over hoe wij met uw privacy omgaan dan kunt u contact opnemen met ons via agn@agn-advocatuur.nl.