Personenrecht en Familierecht

Dit rechtsgebied omvat zaken als echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, alimentatiegezag/voogdij over minderjarigenomgangsregelingen, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding, wijziging huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk, ontkenning vaderschap, curatele, onderbewindstelling en mentorschap alsmede adoptie. Wij kunnen u over deze procedures adviseren en u hierin bijstaan.

Ouderlijk gezag
Uitgangspunt bij scheiding is dat ouders samen het ouderlijk gezag behouden. Op verzoek van beide of één van de ouders (vaak moeder) kan de rechter besluiten het gezag vast te stellen, te wijzigen of te beëindigen. Een verzoek tot vaststellen van het ouderlijk gezag, kan bijvoorbeeld in de situatie waarbij de vader de ongeboren vrucht niet heeft erkend en de ouders niet gehuwd zijn danwel een geregistreerd partnerschap zijn overeengekomen.

Co-ouderschap
Er kan co-ouderschap (kort samengevat; 50-50 regeling) worden afgesproken, maar vaak wonen de kinderen bij een ouder en wordt voor de niet-verzorgende ouder een omgangsregeling afgesproken. Wanneer ouders niet in onderling overleg de omgangsregeling kunnen vaststellen of wijzigen, kunnen wij u bijstaan in een procedure.

Meer weten over bovenstaande onderwerpen? Neemt u dan contact met ons op of vraag direct een vrijblijvend gesprek aan!