Nieuws

Indexering alimentatie 2019

1 november 2018
Op grond van artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek worden de bij rechtelijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie jaarlijks met ingang van 01 januari verhoogd met een door de minister vastgesteld percentage tenzij anders door partijen is vastgelegd. In 2018 is de wettelijke indexering 1,5%. In 2019 is de indexering 2%. Bron: https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/ 

Griffiegeld 2018

Het griffierecht per 01 januari 2018 is terug te vinden op: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-civiel.aspx. Voor een echtscheiding op eenzijdig verzoek voor iemand zonder toevoeging is dit € 291,00.

Indexering 2018

Op grond van artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek worden de bij rechtelijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie jaarlijks met ingang van 01 januari verhoogd met een door de minister vastgesteld percentage tenzij anders door partijen is vastgelegd. In 2017 is de wettelijke indexering 2,1%. In 2018 is de indexering 1,5%.

Griffierecht

Het griffierecht per 01 januari 2017 is terug te vinden op https://www.rechtspraak.nl/Hoe-werkt-het-recht/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-civiel-2017.aspx.
Voor een echtscheiding op eenzijdig verzoek voor iemand zonder toevoeging is dit € 287,00.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie https://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Hoge-Raad/Nieuws/Pages/Kindgebonden-budget-vermindert-niet-behoefte-kind-aan-alimentatie.aspx

Poging Ouderschapsplan Tijdens Schorsing

Per 1 oktober 2015 start er op de rechtbank te Midden Nederland, locatie Utrecht, op de vrijdagen een pilot ‘POTS’ (Poging Ouderschapsplan Tijdens Schorsing) in familiezaken met betrekking tot onder meer omgangs-/zorgregeling, hoofdverblijfplaats en alimentatie. De familierechter kan de zitting schorsen voor de duur van maximaal twee uur zodat partijen de gelegenheid krijgen om het geschil alsnog middels mediation te beslechten. De mediator is op rechtbank aanwezig.

Mediation bij scheiden

Sinds kort zijn wij lid van regiomediation. Neem een kijkje op de website: http://www.regiomediation.nl/