Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten

In een arbeidsovereenkomst worden afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer over de uit te voeren werkzaamheden en de daaraan verbonden rechten en plichten. Hieraan zijn vaak ingewikkelde wet- en regelgeving verbonden waarbij men zich gemakkelijk in de vingers kan snijden.

Een arbeidsovereenkomst bestaat uit verschillende onderdelen met daaronder weer subonderdelen, zoals een definitie van de werkzaamheden, arbeidsreglementen, concurrentiebeding, looptijd, vakantiedagen, overwerkregelingen en geheimhoudingsbeding.

De expertise van AGN op het gebied van arbeidsrecht

Begeleiding bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst
AGN Advocatuur en Mediation begeleidt en adviseert bij het opstellen van onder meer arbeidsovereenkomsten, concurrentiebedingen en arbeidsreglementen. Als geen ander zijn wij op de hoogte van de recente wetgeving rondom het arbeidsrecht en kunnen wij u helpen te zorgen dat ook uw arbeidscontracten conform de wetgeving zijn en voor u geen onvoorziene nadelen bevatten.

Mediation bij arbeidsgeschillen
Wanneer er een conflict ontstaat tussen werkgever en werkgever kan dit soms tot langdurige en prijzige juridische procedures leiden. De specialisten van AGN Advocatuur en Mediation bekijken graag voor u of uw conflict via mediation kan worden opgelost en treden op als mediator. Mediation bespaart ten opzichte van een rechtsgang vaak een hoop tijd en geld en zorgt veelal voor normalisering van de relatie tussen beide partijen.

Rechtsgang
Wanneer nodig schuwen wij een rechtsgang niet. We hebben uitgebreide ervaring op het gebied van arbeidsrecht en kunnen u van tevoren een goed beeld geven van uw mogelijkheden en kansen.

Vrijblijvend contact

Wilt u meer informatie, of een vrijblijvende inschatting van uw situatie? Neemt u dan  contact met ons op of vraag direct een vrijblijvend gesprek aan!