Algemene tarieven

De kosten van de mediator en van de advocaat(bemiddelaar) zijn per 1 januari 2019 € 125,00 inclusief BTW per uur. Hierin zijn niet begrepen de belaste of onbelaste verschotten. Bij een mediation wordt het uurtarief doorgaans door het aantal deelnemers gedeeld.

Mogelijk komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. De beoordelingscriteria zijn terug te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl). Wij kunnen een aanvraag voor u indienen. De eigen bijdrage voor de advocaat is afhankelijk van het inkomen en vermogen en begint bij € 345,00 per persoon. De eigen bijdrage voor de mediator bedraagt minimaal € 54,00 en maximaal € 107,00 per persoon (2019).

Naast het uurtarief en/of de eigen bijdrage zijn er ook mogelijke andere kosten (belaste of onbelaste verschotten), zoals het griffierecht, de kosten van uittreksels/akten en de deurwaarderskosten. Het griffierecht wordt door de rechtelijke instantie in rekening gebracht. De hoogte van het griffierecht is terug te vinden op; https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Kosten-rechtszaak/Griffierecht.Mochten er uittreksels/akten nodig zijn, dan dient u deze zelf op te vragen bij de gemeente. De kosten dient u dan ook aan de gemeente te voldoen.

Voor echtscheidingsmediation/bemiddeling bieden wij ook de mogelijkheid voor een vaste prijs. U kunt op de volgende website meer informatie terugvinden; https://www.regiomediation.nl/kosten-mediation-scheiden. De aldaar genoemde prijzen zijn per persoon, inclusief BTW en exclusief griffierecht.

Uiteraard zijn wij bereid u meer informatie op maat te geven. Neem gerust contact met ons op!